امکانات دانشجویی

امکانات دانشجویی
Image is not available
سالن ورزشی دانشگاه

امکانات: سالن فوتسال - والیبال - بسکتبال - بدنسازی - پینگ پنگ - رزمی - کشتی و فوتبال دستی

Image is not available
سرای دانشجویی برادران

امکانات: دارای شصت اتاق ۴نفره به همراه یخچال - فرش - میز مطالعه - تخت خواب - کمد - اینترنت وایرلس و کابلی - بوفه - نمازخانه - اتاق مطالعه - اتاق سایت - اتاق تلویزیون - اتاق تندرستی - زمین ورزشی - فضای سرسبز به همراه آلاچیق

Image is not available
سرای دانشجویی خواهران

امکانات: دارای صد و بیست اتاق ۴نفره به همراه یخچال - فرش - میز مطالعه - تخت خواب - کمد - اینترنت وایرلس و کابلی - بوفه - نمازخانه - اتاق مطالعه - اتاق سایت - اتاق تلویزیون - اتاق تندرستی - زمین ورزشی - سالن بدنسازی - فضای سرسبز به همراه آلاچیق

شعار نوشته های بهداشت روان

۱۹۲۰x1359_62
۱۹۲۰x1359_61
۱۹۲۰x1359_60
۱۹۲۰x1359_59
۱۹۲۰x1359_58
۱۹۲۰x1359_57
۱۹۲۰x1359_56
۱۹۲۰x1359_55
۱۹۲۰x1359_54
۱۹۲۰x1359_53(1)
۱۹۲۰x1359_52
۱۹۲۰x1359_51
۱۹۲۰x1359_50(1)
۱۹۲۰x1359_49(1)
۱۹۲۰x1359_48
۱۹۲۰x1359_47
۱۹۲۰x1359_46
۱۹۲۰x1359_45
۱۹۲۰x1359_44
۱۹۲۰x1359_43
۱۹۲۰x1359_42(1)
۱۹۲۰x1359_41
۰۲
۰۱
۱۹۲۰x1359_40
۱۹۲۰x1359_39
۰۵
۰۴
۰۳

آمار دانشجویان فعال دانشگاه در سال تحصیلی 1401-1400

تعداد کل دانشجویان
مقطع دکتری
مقطع ارشد
مقطع کارشناسی